Available courses

Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Adresat: Nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Cel ogólny szkolenia: usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowania odpowiedniego klimatu w miejscu pracy, umiejętności interpersonalnych i asertywności, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

Forma: warsztat 4 godziny

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Aktualizacja i systematyzacja posiadanej wiedzy.
  • Rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych oraz asertywności.
  • Praktyczne wskazówki do dalszej pracy.


Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Surdopedagogika"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Oligofrenopedagogika"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Logopedia"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Przygotowanie pedagogiczne"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Autyzm z Zespołem Aspergera"