Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pracować w charakterze kierownika wypoczynku na koloniach, obozach itp.

 

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (konieczne udokumentowanie),
  • ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku (konieczne udokumentowanie),
  • posiadanie  co najmniej trzyletniego stażu w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (konieczne udokumentowanie).

Kurs przeznaczony dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz przedszkoli i szkół wszystkich typów, chcących nabyć uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną oraz zdobyć wiedzę niezbędną do właściwego zaplanowania, zorganizowania i zrealizowania wycieczki szkolnej.

Kurs przeznaczony jest dla wykładowców, trenerów, nauczycieli, doradców personalnych prowadzących zajęcia dydaktyczne dla osób dorosłych.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pracować w charakterze wychowawcy wypoczynku na koloniach, obozach itp.

 

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (konieczne udokumentowanie).