Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ma na celu przygotowanie instruktorów do prowadzenia zajęć praktycznych z młodzieżą w zakładach pracy.