Adresat: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli

Cel ogólny szkolenia: usystematyzowanie wiedzy z zakresu, asertywności i relacji interpersonalnych, wzbogacanie warsztatu pracy

Forma: warsztat 4 godziny

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

·       Aktualizacja i systematyzacja posiadanej wiedzy.

·       Rozwijanie i doskonalenie umiejętności odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej praktyce.

·       Praktyczne wskazówki do dalszej pracy pedagogicznej.

Adresat: Nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Cel ogólny szkolenia: usystematyzowanie wiedzy z zakresu strategii postępowania w przypadku ucznia z zaburzeniem zespołu Aspergera (AS), wzbogacanie własnego warsztatu pracy.Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Aktualizacja i systematyzacja posiadanej wiedzy.
  • Rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych oraz asertywności.
  • Praktyczne wskazówki do dalszej pracy.

Adresat: Nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Cel ogólny szkolenia: usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowania odpowiedniego klimatu w miejscu pracy, umiejętności interpersonalnych i asertywności, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.


Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Aktualizacja i systematyzacja posiadanej wiedzy.
  • Rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych oraz asertywności.
  • Praktyczne wskazówki do dalszej pracy.


Adresat: Nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Cel ogólny szkolenia: usystematyzowanie wiedzy z zakresu kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Aktualizacja i systematyzacja posiadanej wiedzy.
  • Rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych oraz asertywności.
  • Praktyczne wskazówki do dalszej pracy.