Available courses

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ma na celu przygotowanie instruktorów do prowadzenia zajęć praktycznych z młodzieżą w zakładach pracy. 


Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami