Adresat: Nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Cel ogólny szkolenia: usystematyzowanie wiedzy z zakresu kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Aktualizacja i systematyzacja posiadanej wiedzy.
  • Rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych oraz asertywności.
  • Praktyczne wskazówki do dalszej pracy.