Adresat: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli

Cel ogólny szkolenia: usystematyzowanie wiedzy z zakresu, asertywności i relacji interpersonalnych, wzbogacanie warsztatu pracy

Forma: warsztat 4 godziny

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

·       Aktualizacja i systematyzacja posiadanej wiedzy.

·       Rozwijanie i doskonalenie umiejętności odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej praktyce.

·       Praktyczne wskazówki do dalszej pracy pedagogicznej.