Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia"