Dostępne kursy

Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Adresat: Nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Cel ogólny szkolenia: usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowania odpowiedniego klimatu w miejscu pracy, umiejętności interpersonalnych i asertywności, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

Forma: warsztat 4 godziny

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Aktualizacja i systematyzacja posiadanej wiedzy.
  • Rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych oraz asertywności.
  • Praktyczne wskazówki do dalszej pracy.


Miejsce, w którym znajdziesz materiały szkoleniowe dotyczące kursu "Trening Umiejętności Społecznych".

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Surdopedagogika"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Oligofrenopedagogika"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Logopedia"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Przygotowanie pedagogiczne"

Materiały konsultacyjne dla kierunku studiów "Autyzm z Zespołem Aspergera"